Privacy-reglement

PRIVACYBELEID VAN STICHTING BUURTSCHAP DE LENT

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Buurtschap de Lent (hierna: “Buurtschap de Lent”) verwerkt van haar buurtgenoten, sponsoren en andere geïnteresseerden.

Indien u buurtgenoot bent van Buurtschap de Lent, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Buurtschap de Lent verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Buurtschap de Lent, KvK-nummer 41102871, Pastoor de Bakkerstraat 51, 4885 AL te Achtmaal. De secretaris is bereikbaar via secretariaat@buurtschapdelent.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt Buurtschap de Lent en voor welk doel

2.1     In het kader van uw buurtgenootschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens (eventueel postadres)
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) beeldmateriaal (foto’s en video’s van buurtactiviteiten)

2.2     Buurtschap de Lent verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a) Contact over uw buurtgenootschap en de eventuele opzegging daarvan
b) De verzending van het buurtblad, de maandelijkse flyer en informatie over activiteiten van Buurtschap de Lent of activiteiten van andere organisaties waar buurtschap de Lent voor uitgenodigd wordt;
c) Beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie in ons buurtblad, onze mediakanalen via Internet (o.a. onze website www.buurtschapdelent.nl onze Facebookpagina, Instagram account, Twitteraccount en ons YouTube kanaal), presentaties, reclamemateriaal (zoals posters en strooifolders van eigen evenementen) en overige publicaties.

 

 1. E-mail berichtgeving

Buurtschap de Lent gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mailberichten met informatie over activiteiten, oproepen en andere interessante informatie met betrekking tot Buurtschap de Lent te versturen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een “afmeldmailbericht” te sturen naar secretariaat@buurtschapdelent.nl

 

 1. Bezoekers bouwlocatie

Op de bouwlocatie van Buurtschap de Lent kan beeldmateriaal gemaakt worden. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie in ons buurtblad, onze mediakanalen via Internet (o.a. onze website www.buurtschapdelent.nl, onze Facebookpagina, Instagram account, Twitteraccount en ons YouTube kanaal), presentaties, reclamemateriaal (zoals posters en strooifolders van eigen evenementen) en overige publicaties.

 

 1. Websitegegevens

5.1       Buurtschap de Lent maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s worden bezocht. De informatie die buurtschap de Lent via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5.2       Buurtschap de Lent plaatst cookies bij bezoekers van de website. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en welke pagina’s zij bezichtigen. Tevens houdt Buurtschap de Lent bij welke informatie de browser deelt.

5.3       U kunt kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5.4       Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door buurtschap de Lent te beïnvloeden.

 

 1. Bewaartermijnen

6.1       Buurtschap de Lent verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van uw buurtgenootschap tot maximaal één jaar na afloop van dit buurtgenootschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6.2       Buurtschap de Lent verwerkt en bewaart gegevens van haar sponsoren gedurende de duur van het sponsorcontract tot maximaal één jaar na afloop van dit contract. Aansluitend worden deze gegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

7.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Buurtschap de Lent passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Buurtschap de Lent geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1     Via het secretariaat van Buurtschap de Lent kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Buurtschap de Lent zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

8.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, 3, 4 of 5 , kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat

8.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop Buurtschap de Lent uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt kunt u tevens contact opnemen met het secretariaat.

8.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht middels mailing naar secretariaat@buurtschapdelent.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en middels de maandelijks flyer bekend gemaakt.